Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de Yayımlandı
19 Ekim 2022 09:48

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 4 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 5 oldu. Ekonominin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025 yıllarında ise yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 24,9, 2024 için yüzde 13,8, 2025 için yüzde 9,9 olarak belirlendi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 1,5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Programda, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 10,8 olacağına yer verilirken, gelecek yıl hedefi yüzde 10,4, 2024 yılı için yüzde 9,9 ve 2025 için ise yüzde 9,6 olarak tahmin edildi.

İhracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2023'te 265 milyar dolar, 2024'te 285 milyar dolar, program sonunda 305 milyar dolar olması hedeflendi.

İthalatın, 2022 sonunda 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2023'te 345 milyar dolar, 2024'te 363 milyar dolar, 2025'te de 384 milyar dolar olması öngörüldü.

Yeşil Dönüşüm Hedefleri Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan programın Makroekonomik Hedefler ve Politikalar bölümündeki sekiz başlıktan ikincisi “Yeşil Dönüşüm” oldu.

Programa göre Türkiye 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi kapsamında gelecek iki yıl içinde orta vadeli düşük karbonlu büyüme stratejisini belirleyecek.

Bu doğrultuda sektörlerin yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyacağı ilave yatırım miktarları tespit edilip, düşük karbonlu üretime geçişleri için yol haritaları hazırlanacak.

Sınırda karbon vergisine karşı politikalar belirlenecek

Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin uygulamaya sokacağı Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) düzenlemesinden en hızlı şekilde etkilenecek sektörler için en düşük maliyetli emisyon azaltımına yönelik politikalar belirlenerek hayata geçirilecek.

SKDM'ye uyum kapsamında Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi geliştirilmekle birlikte Türk Vergi Sistemi mevcut vergilerin karbon vergisine dönüştürülmesi konusunda gözden geçirilecek. Ayrıca karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler de analiz edilecek.

Ulusal Yeşil Taksonomi mevzuatı hazırlanması da atılacak diğer adımlarlardan olacak.

Programa göre Türkiye'nin özgün ihtiyaçlarını gözeterek hazırlanacak bu mevzuat uluslararası ortak bir sınıflama sistemi ile uyumlu olacak.

Bilimsel temelli hazırlanacak mevzuat ile çevresel olarak sürdürülebilir bir iktisadi faaliyetin taşıması için gereken niteliklerin belirlenerek, yeşil boyamaya karşı koruma sağlanması hedefleniyor.

Halihazırda çalışmaları devam eden Ulusal Katkı Beyanı , Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlık çalışmaları, kalkınma planı başta olmak üzere üst politika belgeleriyle uyumlu olacak şekilde tamamlanacak.

Bu dönemde Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı da hazırlanacak ve Sıfır Atık uygulamaları hane halına yaygınlaşacak şekilde geliştirilecek.

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ile Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanması da hedefler arasında olacak.

Diğer Haberler