İlgili Diğer Tebliğ ve Yönetmelikler

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı

Sebze Ve Meyvelerin Toptan Ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (03.10.2017)

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11/12/2013)

Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Yazılacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ (11/08/2013)

Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20/04/2013)

" CE ” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik (23/02/2012)

Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ (23/12/2011)

Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (16/12/2011)

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik (04/12/2011)

Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği (05/03/2011)

Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmeliği (76/211/AT) (04/08/2010)

Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine,İthalatına Ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ (20/04/2010)

Kozmetik Yönetmeliği (27/03/2010)

Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmeliği (75/107/AT) (12/07/2006)

Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik (80/232/AT) (01/07/2006)

Aerosol Kaplar Yönetmeliği (03/05/2002)