Derneğimize Üyelik Koşulları

Üyelik için ana koşul, üye adayının Dernekler Kanunu'nda aranan şartların yanı sıra, ambalajla ilgili imalatta bulunan ya da ambalaj sektöründeki üretimlerin gerçekleşmesine katkıda bulunan kuruluşların sahibi ya da o kuruluşu kanunen temsile yetkili bir yönetici kişi olmasıdır. Bir kuruluştan en fazla bir yönetici derneğimize üye olabilir. Dilenirse Derneğimiz'e tüzel kişilik olarak da üye olunabilir. Hatta tüzel kişi üyelikleri tavsiye etmekteyiz. Üyeler yayınlarımızı ve bazı hizmetleri ücretsiz alırlar. Eğitim Programlarına öncelikli olarak katılırlar, ilan, fuar ve diğer konularda önemli oranlardaki indirimlerden yararlanırlar. Türkiye Ambalaj Sanayi Kataloğunda web sayfaları ilk iki sürümde ücretsiz yayınlanır.

Üyelikle ilgili detaylı bilgi almak için Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden Mali - İdari İşler Yöneticisi Tuğba Şahin ile ( tugbasahin@ambalaj.org.tr ) ile temasa geçebilirsiniz. Tel: (0216) 545 49 48

Adres: Koşuyolu Katip Salih Sokak, No.13, 34718, Kadıköy-İstanbul, Faks: (0216) 545 49 47