Ambalaj Bülteni: Ambalaj - Geri Kazanım - Çevre

Kasım - Aralık 2011

 • Sürdürülebilir Bir Topluma Ambalajın Katkısı
 • Almanya'da Atık Yönetiminde Yeni Bir Uygulama Orange Box

Eylül - Ekim 2011

 • Ambalaj Komisyonu Çalışmalarımız Meyvelerini Verdi
 • Ambalaj tasarımında Çevre Koruma -Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Semineri
 • 2010 Yılında Avrupa'da 255.000 ton PVC'nin Geri Dönüştürüldüğü Açıklandı.
 • İyi Yönetilmiş Orman Ürünleri İçin FSC

Temmuz - Ağustos 2011

 • İlk Kural: Öncesinde ve Sonrasında Risk Analizi

Haziran 2011

 • Sürdürülebilirlik= DahaAzKaynak, DahaÇokÜretim

Mart-Nisan Mayıs 2011

 • Ambalaj Atığı Yönetiminde Bazı Ülke Uygulamaları
 • Avrupalı Marka Sahipleri, Geri Dönüştürülmüş Hammadden Üretilen PET Şişe Miktarını Arttırmak İstiyor.

Ocak - Şubat 2011

 • Napoli; Mafya, Pizza ve Atık Dağları

Kasım - Aralık 2010

 • Geri Sayımın Başlamasına Çok Az Kaldı: Ambalaj Atıklarının 2010 Yılı Bildirimlerinde Son Gün 28 Şubat 2011 Hazırlıklarınız Tamam mı?
 • Tehlikeli Atık Beyan Sistemi
 • İtalyanlar Dengeyi Sağladı
Eylül - Ekim 2010
 • Türkiye' nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı'nın Geliştirilmesi Projesi
 • Tüm Geri Dönüşebilir Atıklar İçin Tek Konteynır
 • Avrupa, Plastik Geri Dönüşümünde Oldukça Başarılı
Temmuz - Ağustos 2010
 • ASD Üyeleri İZAYDAŞ'taydı
 • Türkiye Ulusal İklim Değişikliği Planı Hazırlıklarında Finale Yaklaşıldı
 • İngilizler Hedeflerini Yükseltebilecekler mi?
Mayıs - Haziran 2010
 • Sanayide Atık Yönetimi Semineri
 • Çelik Esaslı Ambalajlar ve Sürdürebilirlik
 • Geri Dönüşmüş Maddeler REACH'ten Muaf Tutulabilir
 • İsrail' de Ambalaj Atıklarının Yönetiminde Yeni Bir Dönem Başlıyor
Mart - Nisan 2010
 • Sanayiye Çevre İzni Müjdesi
 • İzaydaş Teknik Gezisi
 • Avrupa' da PET Şişe Toplama Oranı Arttı
 • Avrupa Ülkeleri Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Hedeflerini Düşürdü
Ocak - Şubat 2010
 • Entegre Yönetim Sistemleri
 • Geri Sayım Başladı: Ambalaj Atıklarının 2009 Yılı Bildirimlerinde Son Gün 28 Şubat 2010
 • Tehlikeli Atık Beyan Sistemi
 • Avrupa' da Çelik Ambalaj Geri Dönüşümü Arttı
 • Coca Cola, Bitki Esaslı Şişelerin Kullanımına Danimarka' da başlıyor
 • Ambalaj Atıkları Çalıştay'ından İzlenimler
Kasım - Aralık 2009
 • İklim Değişikliği: Sera Gazlarının Hesaplanması - 2
 • İngiltere de Cam Geri Dönüşümü
 • Norveç' te Ambalaj Atıkları Geri Kazanımı Arttı
Eylül - Ekim 2009
 • Sürdürebilir Ambalaj Mı O Da Neymiş
 • İstanbul Sanayi Odası Çevre Seminerleri Son Sürat Devam Ediyor
Temmuz - Ağustos 2009
 • Ambalaj Atıklarının Atık Sayılmaktan Çıkma Durumu (End of Waste) ve Yönetmelikte Yer Alan Bedelsiz Verme ile İlişkilendirilmesi Konusunda Temel Görüşler
 • Sanayide Atık Yönetimi Temel İlkeler ve Uygulamalı Eğitim
Mayıs - Haziran 2009
 • AB Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim ile Sürdürülebilir Endüstriyel Politikalar Aksiyon Planı (SCP) Hakkında Notlar
 • İklim Değişikliği Karbon Ticareti ve Kyoto
 • PET Geri Dönüşüm Çıkış Rakamları 2007
Mart - Nisan 2009
 • 16. Avrupa Ambalaj Atıkları Mevzuatı ve Uygulamalar Konferansından Notlar
 • Sınır Ötesi Atık Ticareti ve Çevre Sınırları Olmayan Atıklar
Ocak - Şubat 2009
 • Ambalaj Atıkları Yönetimi ile İlgili Konularda 2008 Yılında Gerçekleşen Faaliyet ve Olayların Değerlendirilmesi / 2009 Yılı Bakış
 • İngiltere Süpermarketlerinin Sıfır Atık Yarışı Hızlandı
 • Polonya'da atık kağıt toplayıcıları için destek planı
Kasım - Aralık 2008
 • Yeni (Revize) AB Çerçeve Atık Direktifinden Notlar
 • "Ambalaj ve Çevre" Seminerimizden İzlenimler
 • Avrupa Komisyonu Ülkelerin Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Oranlarını Açıkladı
Eylül - Ekim 2008
 • Bankaların Sosyal Sorumluluğu İçin Yeni Adımlar
 • Maddenin Dördüncü Hali; PLAZMA Teknolojisi İle Atık Bertarafı
Temmuz - Ağustos 2008
 • Çevre ve Ambalaj Atıkları Konusunda Bazı Gelişmelerden ve Raporlardan Kısa Notlar
 • 4. Pro-Europe Kongresi, Prag, 15-16 Mayıs 2008
 • "LIFE HAWAMAN PROJESİ" Türkiye'de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi
Mayıs - Haziran 2008
 • Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu İlkesi'nin (CSR-Corporate Social Responsibility) KOBİ'lerin Etkin Olarak Uygulanabilmesi İçin AB Komisyonunun Hazırlattığı Rapordaki Önemli Tespitler
 • PLA, PET Geri Dönüşümüne Zarar mı Veriyor?
 • Plansız Çalışmalar Yüzünden Havaya Giden Yatırımlar
Mart - Nisan 2008
 • Daha İyi Bir Mevzuat Yaklaşımının Önündeki Engellerin Tespitinde AB Üyesi Ülkelerin Çevre Koruma Kurumlarının Ortak Bulgularından Notlar Tehlikeli Atıklar
 • Fransa Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm Oranlarının Arttırılması İçin Adım Attı
 • ÇMO Ambalaj Atıkları İle İlgili Seminer Gerçekleştirdi
Ocak - Şubat 2008
 • Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Sınır Ötesi Atık Nakliyeleri ve Mevzuattan Doğan İtiraz ve Engelleme Hakları
 • Fost Plus Ambalajda Ar-Ge Çalışmaları İçin Fon Ayırdı.
 • 2006 Yılı Sonunda Yayınlanan AB Komisyonunun Ambalaj Direktifinin Etkilerinin Değerlendirilmesi Raporundan Bazı Alıntılar
Kasım - Aralık 2007
 • Çevre Konularındaki Gelişmelerden Bazı Aktarımlar
 • Almanya Atıklarının Sevkiyatı İle İlgili Yasa Taslağını Duyuruyor
 • Hollanda Ambalaj Yönetmeliği Büyük Ölçüde Değişiyor
Eylül - Ekim 2007
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğimizdeki Değişikliklere Bir Bakış
 • İngiltere Atık Stratejisi - Öylesine Bir Belge Mi?
Temmuz - Ağustos 2007
 • Avrupa Birliği Kurumlarında ve Üye Ülkelerindeki Atık Mevzuatı ve Uygulamalarındaki Son Gelişmelerden Bazı Örnekler
 • Atığı Azaltarak Karı Arttırma
 • İngiltere'de "Çevreci Evlerin" Hiç De Ucuza Mal Olmadığı Açıklandı
 • Atık ve Yan Ürünler İçin Karar Ağacı
Mayıs - Haziran 2007
 • REACH'te Avantajlar ve Maliyetler Ne Olacak?
 • 2005 Yılı Cam Geri Dönüşüm Rakamları
 • İngiliz Perakendeciden 200 Milyon Sterlinlik "Eko Plan"
 • Alışveriş Torbalarının Çevreye Etkisini Azaltma Çağrısı
Mart - Nisan 2007
 • Avrupa Parlementosunun AB Atık Çerçeve Direktifi Konusundaki İlk Oturum Kararlarından Notlar
 • Çelik Ambalaj Geri Dönüşümü: Avrupa'da Giderek Artan Başarı
 • REACH'te Önemli Ayrıntılar
Ocak - Şubat 2007
 • 2006 Yılı Gelişmeleri Özeti, AB Komisyonunun Hazırlattığı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi Uygulama Raporunun Ana Hatları ve Bazı Kurum Görüşleri
 • PET Geri Dönüşüm Proseslerinde Bazı Yenilikler
Kasım - Aralık 2006
 • 3. Pro Europe Kongresi İzlenimleri, Afrika'da Avrupa Kaynaklı Tehlikeli Atık Olayı ve Ambalaj Atıkları Yönetmelik Değişiklikleri
 • Biyolojik Olarak Parçalanabilen Ambalaj Malzemelerinin Atık Yönetimi İçerisindeki Yeri
 • Kimyasal Ambalajları ve Atıkları Gündemde Yükseliyor.
Eylül - Ekim 2006
 • Geri Dönüştürülmüş Plastiklerin Gıda Ambalajlarında Kullanımı Konusunda Avrupa Birliğinde Hazırlanmakta Olan Mevzuat Düzenlemeleri
 • PET Geri Dönüşümüne Destek
 • Dünyanın İlk " Çok Katlı Karton İçecek Kutusu" Geri Dönüşüm Tesisi
Temmuz - Ağustos 2006
 • Avrupa Birliği Kurumları Arasında Bazı Çevre Hukuku Kavgaları/Yeni Çevre Kanunumuz
 • Yeni Biyoplastikler Rehberi
 • Daha Az Torba = Eco Emballages İçin Daha Düşük Gelir
Mayıs - Haziran 2006
 • 13.Avrupa Ambalaj ve Ambalaj Hukuku Konferansı İzlenimleri
 • Danimarka Almanya'nın "Depozitosuz Ambalaj İhracatını" Şiddetler Eleştiriyor.
 • Ambalaj Atığı Lisans ve Geçici Çalışma İzni Alan İşletmeler
Mart - Nisan 2006
 • Avrupa Birliği Çerçeve Atık Direktifi Nihai Taslağından Bazı Notlar
 • Avrupa'da Plastik Ambalaj Geri Dönüşüm Rakamları
 • 2010 Yılında Toplanan PET Şişeler 1 Milyon Ton Olacak
 • Almanların Belediye Atıkları Çek Cumhuriyeti'nde Kabul Edilmiyor.
 • İstanbul'da Ambalaj Atıkları Toplantısı Düzenlendi.
 • Ambalaj Atığı Lisans ve Geçici Çalışma İzni Alan İşletmeler
Ocak- Şubat 2006
 • Çevre ve Ambalaj Atıkları MevzuaT ve Uygulamalarında Avrupa Birliğindeki Son Gelişmelerden Bazı Notlar
 • Avrupa Ülkelerinde Geri Dönüşüm Rakamları
 • Fuar Dolayısıyla Düzenlenen Ambalaj Atıkları Panelimizden Notlar