Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler

Kanun:

5996-Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu (13/06/2010)

AB Tüzükleri / Direktifleri:

Commission Regulation (EU) 2019/37 Amending and Correcting Regulation (EU) No 10/2011 on Plastic (10/01/2019)

Commission Regulation (EU) No 10/2011 On Plastic Materials and Articles Intended to come into Contact with Food (14/01/2011)

Yönetmelik:

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ( 19.02.2020 )

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik ( 05/04/2018 ) !!!

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği (26/01/2017)

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16/08/2014)

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (05/07/2014 )

Hijyen Eğitimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular !!!

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yazısı (06/05/2014)

Gıda Teknolojisi /Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzeme Üretimi Hijyen Eğitimi Modüler Programı (Yeterliliğe Dayalı) (2014)

Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik (26/09/2008)

Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri İle İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik (03/08/2012)

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (03/08/2012)

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeler Yönetmeliği (29/12/2011)

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği (29/12/2011)

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (29/12/2011)

Gıda Hijyeni Yönetmeliği (17/12/2011)

Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik (30/03/2005)

Tebliğ:

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (25/12/2019)

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (25/12/2019)

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemelere Dair Tebliğ (05/04/2018) !!!

Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde Ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (17/07/2013)

Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliği (13/07/2013)

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği (19/04/2012)

Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ (12/04/2012)

Türk Gıda Kodeksi Rejenere Selüloz Filmlerden Üretilmiş gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeler Tebliği (19/04/2012)

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (04/01/2012)

Gıda Maddeleri Ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde Ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması Ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (02/09/2007)

Gıda Maddeleri İle Temas Eden Ve Vinil Klorür Monomer İçeren Madde Ve Malzemeler Hakkında Tebliğ (06/02/2002)