Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
19 Kasım 2020 11:27

Yönetmelik, Resmi Gazete'de 31 Ekim 2020 tarihinde yayımlandı. Gıda kodeksinin hazırlanmasında görevli olacak olan Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunun (UGKK) oluşumu, çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksi hazırlama usul ve esasları yeni yönetmelikte düzenlenmektir.  Yönetmelik hükümleri kapsamında Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu ve alt komisyonlar oluşturuluncaya kadar mevcut Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu ve alt komisyonları çalışmalarına devam edecektir.

UGKK; Bakanlıktan gıda konusunda görev yapan üç üye, Sağlık Bakanlığından en az daire başkanı düzeyinde iki üye, her iki bakanlık tarafından ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda uzman bilim insanı niteliğinde ikişer üye, Türk Standardları Enstitüsünden bir üye, gıda konusunda faaliyet gösteren ve en fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşundan bir üye olmak üzere toplam on bir üyeden oluşmaktadır.

UGKK'nın Görev ve Yetkileri;

  • Gıda kodeksi çalışma kararının alınması ve yöntem belirlenmesi.
  • Gıda kodeksi ile ilgili uluslararası toplantılar için Bakanlık tarafından oluşturulan ulusal görüşlerin değerlendirilmesi.
  • Gıda kodeksi ile ilgili ulusal görüşlerin oluşturulması aşamasında gerekli olacak verilerin sağlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması ve verilerin toplanması.
  • Gıda kodeksine ilişkin Bakanlık tarafından sunulan hususların değerlendirilmesi.
  • UGKK'ya sunulan mevzuat taslakları için yayım kararının alınması.
  • Gerekli görüldüğünde, taslaklarda değişiklik yapılması veya tekrar çalışma kararı alınması.
  • Gerekli görüldüğünde, alt komisyon tarafından görüş değerlendirmesi yapılmaksızın, gıda kodeksinin hazırlanması, yayımlanması veya yürürlükten kaldırılması kararının alınması.
  • Alt komisyon üyelerinin onaylanması olarak belirlenmiştir.

Yönetmeliğin tam metnine bağlantıdan ulaşılabilir; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201031-7.htm

Diğer Haberler