Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ, 05 Ekim 2018 tarih ve 3556 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin amacı, tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Etiketlerde ve fiyat listelerinde aşağıda yer alan hususların bulunması zorunludur:

  1. Malın üretim yeri,
  2. Malın ayırıcı özelliği,
  3. Malın tüm vergiler dahil satış fiyatı,
  4. Malın birim fiyatı,
  5. Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,
  6. Üretim yeri Türkiye olan ve yukarıda anılan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen
  7. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-4-1.pdf adresinde yer alan yerli üretim logosu.

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğe; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-4.htm adresinden ulaşılabilir.


Kaynak: Egemenoğlu Hukuk Bürosu / İstanbul.

Diğer Haberler