Atık İthalatı Genelgesi Yayımlandı

Atık İthalatı Genelgesi Yayımlandı
31 Ocak 2020 14:35

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 27 Aralık 2019 tarih ve 30991 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/3) kapsamında 2019/18 sayılı Atık İthalatı Genelgesi yayımlandı.

Genelgenin amacı ve kapsamı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünde Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık İthalatçı Kayıt belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren genelgeye ilgili bakanlığın ve Resmi Gazete'nin web sayfasından ulaşılabilir.

Diğer Haberler