Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
11 Haziran 2021 11:58

Hammadde olarak ithal edilen piller için geri kazanım payı tahsil edilmeyecek.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmî Gazete'nin 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayaınlanan sayısındaki düzenleme ile Yönetmeliğin “”İlkeler” başlıklı 5'inci maddesinin 16'ıncı fıkrasında değişiklik yapıldı.

Değişiklikle aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda, ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan edilecek olmasına karşın geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek ürünler arasına piller de eklendi.

İlgili fıkra şu şekilde oldu;

(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

Yönetmeliğin “İzleme, kontrol ve denetim işlemleri” başlıklı 13'üncü maddesine eklenen fıkra ile de depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemlerin Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirleneceği hükmü de getirildi.

(2) Depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan ve Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilir.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e bağlantıdan ulaşabilirsiniz; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-28.htm

Kaynak: Yesilekonomi.com

Diğer Haberler