Depozito Sistemi Çalıştayı Yapıldı

Depozito Sistemi Çalıştayı Yapıldı
16 Aralık 2021 11:59

Türkiye Çevre Ajansı, dünyada yaygın olarak kullanılan ve atıkların toplanmasında etkin bir araç olan Depozito İade Sistemini (DİS) 2022 yılı itibarıyla hayata geçirecek. Sistemin mevzuat ve operasyonel hazırlık süreçleri ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülüyor. Sistemin birden çok sektörü doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmesi süreci önemli kılıyor.

Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı ve TOBB koordinasyonunda 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara'da 'Depozito Sistemi Çalıştayı' düzenlendi.

Çalıştay 2 Aralık 2021 Perşembe sabahı açılış konuşmalarıyla başladı. Zorunlu Depozito Yönetim Sistemine Geçiş Süreci, Gelişmeler ve Beklentiler başlığı altında Türkiye Çevre Ajansı tarafından, Türkiye Çevre Ajansı Depozito Yönetim Sistemi Hazırlıklarında Mevcut Durum hakkında bilgi verildi. GS1 Vakfı, Depozito Yönetim Sistemi Güvenlik ve İzleme Sistematiği konusunda yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi. Öğleden sonra İçecek Sektörü ve Şişe Üreticileri, İçecek Sektörü ve Şişe Üreticileri ve Perakendecilik Sektörü oturumları yapıldı.

Çalıştay ikinci gününde de Ambalaj Toplama, Taşıma, Depolama ve İşleme Sektörü oturumu ve Kamu Özel Oturumu ile devam etti. Ambalaj Sanayicileri Derneği ( ASD) de çalıştayda yer alan sivil toplum kuruluşları arasındaydı.

FOTOĞRAFLAR

Diğer Haberler