Avustralya'da Metal Ambalaj Tüketim ve Geri Dönüşüm Verileri

Avustralya'da Metal Ambalaj Tüketim ve Geri Dönüşüm Verileri
16 Mart 2021 17:29

Hazırlayan: Aslıhan Arıkan, ASD Genel Sekreteri

Yeniden metal ambalaj üretmek için alüminyum kutu sac veya kalay kaplı çelik sac üretimi bulunmayan Avustralya'da toplanan tüm metal ambalaj atıkları geri kazanılmak üzere ihraç ediliyor.  Tüketim sonrası toplanan metal ambalaj atıklarının 59.000 ton olduğu bildiriliyor veya başka bir deyişle toplam metal ambalaj arzının %24'ünü oluşturuyor.

Avustralya'da yeniden metal ambalaj üretmek için alüminyum kutu sac veya kalay kaplı çelik sac üretimi bulunmamaktadır ve toplanan tüm metal ambalaj atıkları geri kazanım amacıyla ihraç edilmektedir.

Geri kazanılmış metaller yüksek bir değere sahip olmasına rağmen, 2017-2018 yıllarında metal ambalajların ancak yarısından biraz daha az bir kısmı (%48) Avustralyalı tüketiciler tarafından geri kazanım yönetim sistemine dahil edilmiştir.

Şu an için Avustralya'nın büyük metal ergitme fabrikalarında, neredeyse sadece saf malzeme kullanılıyor, geri kazanılmış metaller kullanılmıyor. Bu fabrikalar ambalajdan ziyade, endüstriyel ürünler (demiryolu rayları ve pencere profilleri gibi) için çelik ve alüminyum malzemeler üretiyorlar. Avustralya'da henüz tasarı aşamasında olan yeni metal ergitme tesislerinin açılması halinde, bu durum önümüzdeki yıllarda değişebilir.

Tüketici tarafından kullanım sonrasında atılmış alüminyum içecek kutuları için geri kazanım oranı büyük bir farkla en yüksek orana sahip. Bu durum, malzemenin değerini ve hem kaynağında ayrı toplama hem de depozito toplama sistemleri aracılığıyla yüksek geri kazanıma sahip içecek ambalajlarındaki kullanım yoğunluğunu da ortaya koymaktadır.

Ülkede alüminyum içecek ambalajları ile kalay kaplı çelik metal ambalajların atıklarının neredeyse tamamı ihraç edilmektedir. Sadece, b2b işlemler sonucunda oluşan düşük karbonlu çelik variller yeniden işlenmektedir.

Tüketim sonrası toplanan metal ambalaj atıklarının 59.000 ton olduğu bildiriliyor veya başka bir deyişle toplam metal ambalaj arzının %24'ünü oluşturuyor. Tüketim öncesi geri dönüştürülmüş içerik 73.000 ton (%30) iken 114.000 ton (%46) işlenmemiş (birincil) hammaddelerden sağlanmıştır.

Avustralya'da 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen tüketim sonrası metal ambalaj geri kazanım miktarı yaklaşık 137.000 ton olarak hesaplanmaktadır ve bu da tüm tüketim sonrası ambalajlardaki geri kazanımın %4,6'sına denk geliyor.

Aldığımız bilgiye göre, yaklaşık 102.000 ton (%74,6) metal ambalaj, kaynağında ayrı toplama yoluyla geri kazanılmıştır. Bununla birlikte 17.000 ton (%12,6) ticari ve sanayiden yapılan toplamalar yoluyla, 18.000 ton (%12,8) ise depozito sistemi ile toplama yoluyla geri kazanılmış.

Geri kazanılan metal ambalajların sadece %9'luk bir kısmının yeniden ambalaj üretimi için kullanıldığı tahmin ediliyor. Hurda metal piyasalarındaki geri dönüşüm oranları dikkate alındığında; Avustralya'da alüminyum ve çelik ambalaj atıklarının ambalaja değil ancak diğer endüstriyel ürünlere dönüştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.

Sonuç

Dünyanın diğer ucunda bulunan ve sosyal yaşamı, ekonomisi ve çevre konusundaki hassasiyeti ile imrendiğimiz Avustralya'da metal ambalaj geri dönüşümü ile ilgili edindiğimiz veriler, metal ambalaj atıklarının yönetiminde yaşadıkları tecrübelerin ülkemizdeki gerçeklerle benzerlik gösteriyor olduğunu kanıtlıyor.

Ambalaj çeliği üreticileri fabrikalarında demir cevheri kullanarak hammadde üretiyorlar. Bu fabrikalar dışındaki metal ergitme tesisleri ise diğer endüstriyel ürünler için çelik ve alüminyum ambalaj atıklarını üretim süreçlerine hammadde olarak ekliyorlar. Belçika, Birleşik Krallık ve İtalya'daki meslektaşlarımızla da görüştüğümüzde, metal ambalaj malzemelerinin geri dönüşüm süreçlerinde %80-85'lik bir oranla geri kazanımın gerçekleştiği bildiriliyor yani metal ambalaj atıkları yüksek performansla geri kazanılabiliyor.

Kaynak: AIP Australian Packaging Institute, 2021.

Diğer Haberler