Yeşil Dönüşüme Yönelik Hedeflere Erişimde Kullanılabilecek Finansman İmkanları Belgesi Yayınlandı

Sayın ASD Üyelerimiz,
Değerli Meslektaşlarımız,

16 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın (YMEP) “Yeşil Finansman” ana başlığı altındaki "3.3.3.Çevre ve iklim değişikliği ile bağlantılı olarak uluslararası/AB ve ulusal tüm destek/finansman imkânlarına ilişkin bilgilerin derlenmesi" eylemi kapsamında Yeşil Dönüşüme Yönelik Hedeflere Erişimde Kullanılabilecek Finansman İmkanları belgesi Ticaret Bakanlığımız tarafından 1 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. Üç aylık dönemler halinde güncellenecektir. 

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği