Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'nde Değişiklik Yapıldı

Sayın ASD Üyelerimiz,
Değerli Meslektaşlarımız,

''Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 6 Mayıs 2024 tarihli ve 32538 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Tebliğ ile, 2019/44 sayılı Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'nin 5. maddesinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır. Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan iş yerleri yapılan değişikliklere 1/1/2026 tarihine kadar uymak zorundadır.

MADDE 1- 25/12/2019 tarihli Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)'nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(a) İzin verilen asitler, fenoller veya alkoller için Ek-2'de yer alan Tablo 1'deki 2 nci sütunda “evet” olarak gösterilen ve aynı tablonun 3 üncü ve 4 üncü sütunlarında belirtilen kısıtlamalara tabi olan maddelerin tüm tuzlarına,”

Uyum süreci için;
GEÇİCİ MADDE 2'de
(1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan iş yerleri, bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı ile yapılan değişikliklere 1/1/2026 tarihine kadar uymak zorundadır.
(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yapılan değişikliklere uyum sağlamayan ancak, 1/1/2026 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünler 1/1/2028 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4'ü ekteki şekilde (EU) NO 10/2011 uygun olarak değiştirilmiştir.

Özetle, EU No 10/2011 17. revizyon ile kimyasal tablo ve limitler uyumlaştırılmıştır.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği