Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik

Sayın ASD Üyelerimiz,

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ait taslak metin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sayfasında görüşe açılmıştır.

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/526/Mevzuat-Taslagi-Tgk-Gida-Ile-Temas-Eden-Plastik-Madde-Ve-Malzemeler-Tebligi-_teblig-No-2019_44_nde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Teblig

Taslağa ilişkin görüşlerinizin, taslak metinle birlikte Bakanlığımız internet sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak, 29/09/2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza ve elektronik ortamda kodeks@tarimorman.gov.tr adresine veya asd@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimize "word" formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Taslağı genel olarak incelediğimizde; “migrasyon analizleri” ile “yasaklı maddeler” bölümlerinin ilgili personelleriniz tarafından mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Ambalaj Sanayicileri Derneği