2024 GEKAP Tutarları Güncellendi

Sayın ASD Üyelerimiz,
Değerli Meslektaşlarımız,

Malumlarınız olduğu üzere, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından 31 Aralık  2019 tarihinde 30995 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete'de GEKAP “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmış ve Çevre Kanunu'nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için bu ürünleri piyasaya süren/ithalat edenlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarına ilişkin detaylar belirlenmiş, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na beyan ve katılım payı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

Düzenleme plastik poşetler, lastikler, akümülatör, piller, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ilaç kutu ve şişeleri ile plastik, metal, kompozit, kağıt karton, cam ve ahşap ambalaj ürünlerini kapsamaktadır.

29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1)” ile 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları güncellenerek artırılmıştır.

GEKAP konusuyla ilgili tüm mevzuata Derneğimiz web sitesinden de ulaşabilirsiniz: https://ambalaj.org.tr/tr/bilgi-merkezi-mevzuat-turkiyede-atik-yonetimi

GEKAP Beyannamesi üçer aylık dönemler halinde yılda dört kez verilmektedir.

Değerli bilgilerinize sunarız.
 

Saygılarımızla,
 
Ambalaj Sanayicileri Derneği