Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi

Sayın ASD Üyeleri,

İçişleri Bakanlığınca Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'ten itibaren hayata geçirilmesi gereken Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi yayınlanmıştır.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesine bağlantıdan ulaşabilirsiniz;  https://www.icisleri.gov.tr/haziran-ayi-normallesme-tedbirleri-genelgesi

Genelgenin Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin 7. maddesinde “üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar” yer almaktadır. Daha önce olduğu gibi Ambalaj Üreticileri bu kapsamda sokağa çıkma yasağından muaf olacaklardır.

İlgili listesinin 11. ve 21. maddeleri gereğince de, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar ve elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları da sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklardır. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacakların tam listesine Ek 1'den ulaşabilirsiniz.

Ek 1: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelge çerçevesinde e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formu” da denetimlerde ibraz edilebilecektir.

e-Başvuru Sistemine bağlantıdan ulaşılabilirsiniz; https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru  

Görev Belgesi Düzenleme Genelgesi'ne Ek 2'den, Görev Belgesi Formuna ise Ek 3'den ulaşabilirsiniz.

Ek 2: "Görev Belgesi Düzenleme" Konulu Genelge

Ek 3: Görev Belgesi Formu

15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m², kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması kaydıyla izin verilecektir.

Genel Kurul tarihimiz sizlere ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.    

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği