Sıfır Atık Yönetmeliği Yayınlandı

Değerli ASD Üyelerimiz,

12 Temmuz 2019 tarihli 30829 sayılı Resmi Gazete'de "Sıfır Atık Yönetmeliği ” yayınlanmıştır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde bulunarak sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması için belirtilen, ASD'nin de taslak yönetmeliğe görüş bildirdiği, genel ilke ve esaslar belirlendi.

Mahalli idareler ve yönetmelik ekindeki listede tanımlı diğer yerler ile gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kurmak isteyenler için sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine, sıfır atık belgesi düzenlenmesine ilişkin esasları kapsayan yönetmeliğe göre, sıfır atık yönetim sistemi kurulan yerlerde oluşan ve Atık Yönetimi Yönetmeliğ i'nin EK-4 atık listesinde yer alan atıklar sistem kapsamında olacak.

Sanayi işletmelerinden kaynaklanan atıklardan içerik veya yapısal olarak evsel nitelikli atıklara benzer olanlar hariç olmak üzere, bu işletmelerin faaliyetleri sonucunda oluşan proses atıkları Bakanlıkça kriterleri belirleninceye kadar yeni Yönetmelikte tanımlanan sıfır atık belgesi kapsamında değerlendirilmeyecek.

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin oluşturulmasına yönelik uygulama takvimi de taslakta belirtildiği tarihlerdir. Sıfır Atık Yönetmeliği'ne göre Organize Sanayi Bölgeleri, ÇED Yönetmeliği 'nin Ek-1 Listesinde yer alan sanayi tesisleri sisteme geçişlerin tamamlaması için son tarih 31/12/2020, ÇED Yönetmeliği 'nin Ek-2 Listesinde yer alan sanayi tesisler için ise 31/12/2021 olacaktır. Uygulama takviminde birden fazla tarih alanına giren kurum, kuruluş, işletme ve diğer noktalar, en erken takvime uygun olarak sıfır atık yönetim sistemine geçecekler.

Sıfır Atık Yönetmeliği'ndeki Ek -1, Ek -2, Ek -3, Ek -4, Ek -5 aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-9-1.pdf

Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında; evlerden ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel işletmeler ile kurumlardan kaynaklanan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıklar diğer atıklardan farklı biriktirme ekipmanında biriktirilip ve ayrı olarak toplanacaktır. Bu ekipmanların renkleri de yönetmelikte, malzeme türlerine göre ayrı biriktirme yapılması durumunda; kağıt atıklar için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için açık gri kullanılacağı ayrıca belirtilmiştir.

Sorularınız için nihalyilmaz@ambalaj.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği