Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Sayın ASD Üyeleri,

26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Türkiye Çevre Ajansı tarafından, zorunlu depozito yönetim sistemi uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenerek yayımlanmıştır.

- Zorunlu depozito yönetim sisteminin genel ilke ve esaslar,
- Zorunlu depozito yönetim sisteminin kapsamı (Ek-1 ve Ek-2) ve kapsamın uygulanmasına ilişkin esaslar,
- Depozito yönetim sistemine katılım zorunluğu getirilen ambalajlı ürünlerin kayıt işlemlerine ilişkin esaslar,
- Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına alınan ambalajların sağlaması gereken kriterlere ilişkin esaslar, belirlenmiştir.

Ajans tarafından, uygulama birliğini sağlamak, doğacak tereddüt ve aksaklıkları gidermek üzere açıklamalar yapmak ve ihtiyaç duyulan konularda da ilave bölümler eklemek sureti ile düzenlemeler yapılabilecek ve internet sitesi ( https://tuca.gov.tr ) üzerinden yayımlanarak duyurulacaktır.

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği