Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Taslaklarına İlişkin Görüş Talebi

Sayın ASD Üyeleri,

Bilindiği üzere, Ülkemizde zorunlu depozito uygulamasına geçiş 2872 sayılı Çevre Kanunu ile düzenlenmiş olup bu kapsamda ulusal ölçekte Zorunlu Depozito Yönetim Sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik genel ilke ve esasları belirleyerek sürdürülebilir bir sistem oluşturulması amacıyla Türkiye Çevre Ajansı kurularak çalışmalara başlanmıştır.

Bu çerçevede zorunlu depozito yönetim sisteminin genel ilkelerine ilişkin esaslar ile kapsamına ve kapsama alınan ambalajların sağlaması gereken kriterlere ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanan taslak düzenlemeler Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te yer almaktadır. Zorunlu depozito yönetim sisteminin kapsamı, içeriği ve uygulamalarına yönelik bilgi notu da Ek-4'te sunulmaktadır.

Taslaklara ilişkin görüşlerinizin Ek-5'te verilen tabloya işlenmek sureti (her bir taslak için ayrı ayrı) 02/03/2022 tarihi mesai bitimine kadar asd@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimize iletilmesini rica ederiz.

Ek 1- Genel İlkelere İlişkin Usul ve Esaslar 
Ek 2- Kapsama İlişkin Usul ve Esaslar
Ek 3- Ambalajların Sağlaması Gereken Kriterlere İlişkin Usül ve Esaslar
Ek 4- Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Bilgi Notu
Ek 5- Görüş İşleme Tablosu

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği