Yeşil Mutabakat Eylem Planı Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Sayın ASD Üyeleri,

Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 15.07.2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Genelgede, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın yayımlandığı belirtilmekte olup; söz konusu Eylem Planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi, eylem planının uygulanması sürecinde her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması beklenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ekte iletilmektedir.

Ek: Yeşil Mutabakat Eylem Planı Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ek:  Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği