Temizlik Kağıdı Çevre Etiketi Kriterlerinin Güncellenmesi

Sayın ASD Üyeleri,

19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan “Temizlik Kağıdı Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri” çerçevesinde bu ürün grubunda başvurular 13.05.2019'dan beri kabul edilmekte idi.

Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen Çevre Etiketi Kurulu 5. Toplantısında Temizlik Kağıdı Çevre Etiketi Kriterlerinin güncellenmesine karar verilmiştir.

Yeni kriterler  https://cevreetiketi.csb.gov.tr/temizlik-kagidi-urun-grubu-i-98953 bağlantısından incelenebilir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği