Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Raporu

Sayın ASD Üyelerimiz, 

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği tarafından 2019 yılının Aralık ayında açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), yalnızca üye ülkeleri değil; ülkemiz gibi AB ile yoğun siyasi ve ticari ilişkileri olan ülkeleri de önemli oranda etkileyecektir.

Bu kapsamda ilk kurucu kuruluşlarından olduğumuz DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından başlatılan “Yeşil Dönüşüm” projesi kapsamında hazırlanan “Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi” raporu yayınlanmıştır.

Bu çalışma ile Türk firmalarının AB'nin yeni büyüme stratejisi Yeşil Mutabakat'a hazırlanması ve bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar edilip gerekli önlemleri almaları için bir yol haritası sunulması hedeflenmiştir.

Bu minvalde, AYM ile ilgili belgeleri içeren bir “Külliyat”, AB'nin atacağı adımlara yönelik bir “Takvim”, sanayi şirketlerinin alması gereken tedbirleri değerlendirebilecekleri bir “Kontrol Listesi” ile rapor kapsamında; iş dünyamızın bilgi birikimi ve beklentilerinin ölçüldüğü bir “anket çalışması”, sektör görüşlerini yansıtan “sanayi ve ülke stratejisine yönelik öneri listeleri” ve iş dünyası çatı kuruluşları ile şirketlerin süreci etkin bir biçimde yürütülebilmesi için “yönetişim modeli öneri paketi” hazırlanmıştır.

Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi” çalışmalarına bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği