Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Sayın ASD Üyelerimiz,

Bilindiği üzere 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbalar ambalaj olarak kabul edilmektedir.

Bu mevzuat haricinde, 2019 yılından beri satış noktalarında plastik poşetlere yönelik ücretlendirme de yapılmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlık 2021 yılında plastik poşetlere yönelik ücretlendirme uygulamalarının devam ettirilmesini sağlamak amacı ile; 17 Aralık 2020 tarihinde ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile çevrimiçi platformda Plastik Poşet Komisyonu toplantısı düzenlemiştir. Toplantıya katılan yetkililerin görüşleri de dikkate alınarak; 22 Aralık 2020  tarihli  ve 274510  sayılı Bakan Oluru ile “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” da güncelleme yapılmış ve plastik poşet ücretlerinin 2021 yılında da değiştirilmeyerek 25 kuruş/adet olarak uygulanması kararı alınmıştır.

Ayrıca, açıkta satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu da bu güncelleme ile getirilmiştir.

Bahse konu güncelleme ile satış noktalarında ücretli olarak verilen poşetlerin üzerindeki sıfır atık logosu ve çevreci sloganların kullanılmasına yönelik bir standart getirilmesi de sağlanmış olup bu standartların sağlanması için 01/07/2021'e kadar bir geçiş süreci öngörülmüştür.

Bu kapsamda; ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerin söz konusu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan özelliklerde üretimi ve piyasaya sürülmesi önem arz etmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunar,

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği