Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulaması Hk.

Sayın ASD Üyelerimiz,

Bilindiği üzere 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğidahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbalar ambalaj olarak kabul edilmektedir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Derneğimize iletilen resmi yazıda; "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın Esaslar başlıklı 5 inci maddesinde plastik poşetlerin yüzeylerinde yer alması gereken öğeler, kalınlıklarına dair parametreler ve barkod taşımaları hususlarında belirlenen hükümler yer almakta olup plastik poşetlerin ücretlendirilmesine tabi plastik poşetlerin söz konusu maddede yer alan hükümler doğrultusunda üretilmeleri sağlanmalıdır, uyarısında bulunulmuştur.

Bu kapsamda; ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerin söz konusu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan özelliklerde üretimi ve piyasaya sürülmesi önem arz etmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği