Plastik Poşetlerde “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” Kullanım Kriterleri

Sayın ASD Üyelerimiz,

Bilindiği üzere 22/12/2020 tarih ve 274510 sayılı Bakan Oluru ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da güncelleme yapılmıştır. Bahse konu Usul ve Esaslar'ın 5 inci maddesi 10. fıkrasında yer alan "Ücrete tabi plastik poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu bulunur, diğer yüzeylerde ise satış noktalarının marka ve logoları bulunabilir. Çevreci slogan ve Bakanlık Sıfır Atık Logosu Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılır." hükmü gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirlenen çevreci sloganlar ve Sıfır Atık logosu yayımlanmıştır.

Plastik Poşetlerde “Sıfır Atık Logosu” ve “Çevreci Slogan” Kullanım Kriterleri doğrultusunda; “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile yapılan yeni düzenlemelere uygun poşetlerin mevcut uygulamaya dâhil edilmesi için 01/07/2021 tarihine kadar geçiş süreci öngörülmüş olup 01/01/2022 tarihi itibari ile de bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

Ambalaj Sanayicileri Derneği