Geri Kazanım Katılım Payının Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapıldı

Değerli ASD Üyelerimiz,
Sayın Meslektaşlarımız,

Malumlarınız olduğu üzere,Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar07.02.2020 tarihli ve 34658 sayılı Bakan Oluru ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde 10.02.2020 tarihinde yayımlanmıştı. 29.06.2020 (dün) yayınlanan yeni Bakan oluru ile,Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslaryürürlüğe girmiştir.

Konuyla ilgili mevzuat sırasıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (31/12/2019)

24/01/2020 Tarihli ve 2063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Liste 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(05/02/2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu (05/02/2020)

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar(07.02.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) (22.03.2020)

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar(29.06.2020) YENİ!

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği