Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/23 Tebliğ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/23) 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmıştır:

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/23

Yeni tebliğe göre; 30/12/2017 tarihli ve 30286 2 nci mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5'in Ek-2'sinde yer alan Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler tablosunda yer alan aşağıdaki satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanlığımız yürütmektedir.

Plastik hammadde ithalatı yapan ambalaj üreticilerinin değerli bilgilerine sunarız.