Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Taslağı ile Etiketleme Yönetmeliği Taslağı

Sayın ASD Üyelerimiz,

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ile "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği”ne ait taslak metinlerin Bakanlığımızın web sayfasında görüşe açıldığı Derneğimize bildirilmiştir:

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Yukarıdaki bağlantılardan da ulaşabileceğiniz taslaklara ilişkin görüşlerinizi Taslaklar için Görüş Bildirme Formu' na, her iki yönetmelik taslağı için ayrı ayrı işleyerek, 04 Şubat 2019 tarihine kadar asd@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimize göndermenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği