TGK Buzlu Ürünler Tebliğ Taslağı

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan TGK Buzlu Ürünler Tebliği'ne ait taslak metin Bakanlık web sayfasında görüşe açılmıştır.

http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar

Taslağa ilişkin görüşlerinizin, taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak işlenerek 14 Kasım 2017 Salı gününe kadar asd@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimize bildirilmesini rica ederiz.