Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Derneğimize ilettiği yazısında belirttiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücreti karşılığında verilecektir.

Bu kapsamda, plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetime ilişkin hususları içeren "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca hazırlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği