Plastik Ambalaj Üreticileri için Ticaret Heyeti Çalışması (İSO)

Sayın Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımına katkı sağlanması amacıyla işbirliği kuruluşları önderliğinde, Ticaret Bakanlığı desteğiyle sektörel ticaret heyetleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda İstanbul Sanayi Odası (İSO), aralarında Plastik Ambalaj Üreticilerinin de yer alacağı, Plastik Sanayii Sektörel Ticaret Heyeti çalışmalarına başladığını Derneğimize bildirmiştir.

Sektörel ticaret heyetleri ile aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan firmalarımızın, yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar ile görüşmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri amaçlanmaktadır.

Sektörel heyet etkinliklerinde, firma başı en fazla iki kişinin konaklama ve ulaşım masrafları, heyetin tanıtım ve organizasyon giderleri (tercümanlık, toplantı yeri kirası, görsel ve yazılı tanıtım giderleri, ikili görüşme hizmetleri vb.) %50 oranında ve heyet programı başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 puan artırılır.

Heyet giderlerinin ön finansmanı İSO tarafından karşılanacaktır.
Masrafların %50'si Ticaret Bakanlığı 'ndan destek olarak talep edilecek olup, kalan kısım heyete katılan firmalardan katkı payı olarak alınacaktır.

Heyet çalışmasına ilişkin detaylı bilgi İSO AB ve Uluslararası İlişkiler Şubesinden alınabilir.

Heyet ziyaretlerinde yer almak isteyen firmaların 10 Temmuz 2019 tarihine kadar bu bağlantıya tıklayarak açılan formu doldurmaları rica edilmektedir.

Gelen talepler değerlendirilerek, hedef ülkeler belirlenecek ve belirlenen ülke/ülkelere yönelik heyet başvuruları bilahare duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği