Görüşe Açılan Mevzuat

Sayın ASD Üyelerimiz,

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Türk Gıda Kodeksi " Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile "Salça ve Benzeri Ürünler Tebliğ Taslağı” metinlerinin Bakanlığın web sayfasında görüşe açıldığı Derneğimize bildirilmiştir.

Bu taslaklara ilişkin görüşlerinizi, her iki yönetmelik taslağı için ayrı ayrı işleyerek, ilgili bağlantılardan da ulaşabileceğiniz Görüş Bildirme Formlarını doldurup; 16 Mart 2020 tarihine kadar asd@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimize ve kodeks@tarimorman.gov.tr adresinden Bakanlığa göndermenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği