Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelere İlişkin Tebliğler Yayımlandı

Değerli ASD Üyelerimiz,
Sayın Meslektaşlarımız,

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği 25.12.2019 tarihli 30989 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler tebliği ile bunların bileşenlerinin testinde kullanılan gıda benzerleri listesi, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde güncellenmişti. (Bakınız. Commission Regulation (EU) No 10/2011 ve 2019/37)

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2019/44) ile; gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik madde ve malzemelerin; üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kurallar belirlendi.

Tek bir gıda maddesi veya özel bir gıda maddesi grubu ile temasta bulunan plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerleri ve bu benzerlerin konsantrasyonları Tebliğ (No:2019/43) ekinde yer aldı.

17/7/2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği'ni (Tebliğ No: 2013/34) ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (Tebliğ No: 2013/35) yürürlükten kaldırılırken, Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeciler, 31/12/2020 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyacaklar.

Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmeciler, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine uyacaklar.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği