Geri Kazanım Katılım Payının Usul ve Esasları Yayımlandı

Değerli ASD Üyelerimiz,
Sayın Meslektaşlarımız,

"Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar” 07.02.2020 tarihli ve 34658 sayılı Bakan Oluru ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde 10.02.2020 tarihinde yayımlanmıştır.

İlgili Usul ve Esaslara ilişkin detaylı çalışmamızı en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği