Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

Değerli ASD Üyelerimiz,
Sayın Meslektaşlarımız,

Malumlarınız olduğu üzere, 10 Aralık 2018 tarihli 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan " Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Çevre Kanunu'na eklenen, geri kazanım katılım payı başlıklı Ek Madde 11'de "Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir…” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, 2872 sayılı Çevre Kanunu ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarına ilişkin idari ve teknik esasların yer aldığı" Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı " T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Web sayfasında Duyurular bölümünde görüşlere açılmıştır.

Görüşlerin ekteki görüş bildirme formuna işlenerek 30 Mayıs 2019 Perşembe gününe kadar nihalyilmaz@ambalaj.org.tr adresinden ASD İş Geliştirme Koordinatörü Nihal Yılmaz'a iletilmesini rica ederiz.

Ek: Gekap görüş bildirme formu

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği