Geri Kazanım Katılım Payı Değişikliği

Değerli ASD Üyelerimiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) , 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tebliği ile, 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nin "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” başlıklı 4 üncü maddesi değiştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payı beyan dönemlerini 2020 yılı için altı aylık, takip eden yıllar için ise üç aylık olarak değiştirdi.

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

2020'de ilk ödeme 31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59'a kadar yapılacak.

"Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için verilmiş olan beyannameler” başlıklı GEÇİCİ MADDE 2'ya göre, Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyecekler.

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

  1. Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.
  2. İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği