Geri Kazanım Katılım Payı Beyanı Şubat Ayı Sonuna Kadar Yapılmalıdır

Değerli ASD Üyelerimiz,

Malumlarınız olduğu üzere, geçtiğimiz yıl içerisinde taslağı hazırlanan "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” ve söz konusu yönetmeliğin detaylarını ve uygulama esaslarını örneklerle açıklayan "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuyla ilgili mevzuat sırasıyla aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik (31/12/2019)

24/01/2020 Tarihli ve 2063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Liste 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (05/02/2020)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu ( 05/02/2020 )

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar (07.02.2020)

GEKAP (geri kazanım katılım payı) uygulamalarına yönelik beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ayrı bir sistem üzerinden ve yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar uyarınca gerçekleştirilecektir. Her ayın sonuna kadar bir önceki ayın beyanının yapılması gerekmektedir . Yönetmelik kapsamındaki ürünler için beyanların, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel beyanname düzenleme programını bilgisayarlara indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. Bilgi almak için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yukarıdaki Kılavuzu inceleyiniz.

Ayrıca, 2020 Ocak beyanları ilk defa verileceği için, Ocak 2020 beyanı 2020 Şubat son günü değil 2.3.2020 saat 23:59'a kadar yapılabilecektir (Vergi Sirküleri No: 2020/38).

Ürettiğiniz ambalaj ve diğer malzemeleri, ara mamul ve hammaddeleri müşterilerinize gönderirken kullandığınız "Karton kutu, koli ve tavalar, plastik ve ahşap kasa ve paletler, separatörler, streç ve shrink film, poşet, çember dahil ürünlerin taşınması için gerekli tüm malzemeleri beyan etmeniz ve geri kazanım katılım payı ödemesini yapmanız gerekmektedir.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) olarak, GEKAP ile ilgili Usul ve Esaslara ilişkin detaylı bilgilendirmemize devam edeceğiz.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği