Fermente Süt Ürünleri Tebliği Taslağı

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği'nin 11. Maddesi gereği T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği taslak metni Bakanlık web sayfasında görüşe açılmıştır.

http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Taslaklar

Taslakla ilgili görüşlerinizin, taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak işlenerek 28 Temmuz 2017 Cuma gününe kadar asd@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimize bildirilmesini rica ederiz.