Çevre Kanunu Değişiklikleri, Geri Kazanım Katkı Payları & Depozito Uygulaması

Değerli ASD Üyelerimiz,

Malumlarınız olduğu üzere, 10 Aralık 2018 tarihli 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklik ile gerek Ambalaj ürünlerinde gerekse Diğer Çeşitli Sanayi Ürünlerinde "Geri Kazanım Katkı Payı ile Depozito” uygulamalarının hayata geçirilmesi hükme bağlanmıştır. İlgili değişiklikler Ek-1'den takip edilebilir:

Ek-1 : Geri Kazanım Katılım Payı ile Depozito konuları ile ilgili Çevre Kanunu Değişiklikleri

Geri kazanım katkı payı uygulamasının Ek-2'de yer alan ürünler ve tutarlar çerçevesinde yapılması öngörülmektedir.

Ek-2: Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Depozito uygulaması ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirleyeceği ambalajlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır. Ayrıca depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için geri kazanım katkı payı uygulamasından muaf tutulacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 4 Nisan 2019 tarihli (Sıra No:1) Resmi gazete yayınlana" Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ ”ne göre, Çevre Kanunu'nun Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Plastik Poşetler İçin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Tebliği uyarınca 2019 yılının Ocak ve Şubat ayında satılan plastik poşetlere ilişkin beyanname 24 Nisan'a kadar verilecek ve 30 Nisan 2019 tarihine kadar ödenecektir. Ek-3'de Plastik Poşetlere İlişkin Beyanname Süreci hakkında bilgi verilmiştir.

Ek-3: Plastik Poşetlere İlişkin Beyanname Süreci

Plastik poşetler dışındaki Ambalaj ve Diğer Sanayi Ürünleri için; Geri Kazanım Katılım Payı uygulaması ile depozito uygulamasının ayrıntıları Bakanlık tarafından yayınlanacak ikincil mevzuat ile belirlenecek olup, söz konusu mevzuatın hazırlanma süreci başlamıştır.

Bununla beraber; gerek AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ gerekse Atık Yönetimi Mevzuatı kapsamındaki tüm Yönetmelikler halen yürürlüktedir. Ambalaj özelinde değerlendirildiğinde, sanayi kuruluşlarının 2018 yılında piyasaya sürdükleri ambalajlı ürünlerden kaynaklanan 2019 yılı yükümlülükleri, yukarıda bahsi geçen uygulamalar kesinleşene kadar; daha önceki yıllarda olduğu gibi yerine getirilmeye devam edecektir.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği