Çevre Kanunu Değişiklikleri, Geri Kazanım Katkı Payları & Depozito Uygulaması

Değerli ASD Üyelerimiz,

Malumlarınız olduğu üzere, 10 Aralık 2018 tarihli 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklik ile gerek Ambalaj ürünlerinde gerekse Diğer Çeşitli Sanayi Ürünlerinde "Geri Kazanım Katkı Payı ile Depozito” uygulamalarının hayata geçirilmesi hükme bağlanmıştır. İlgili değişiklikler Ek-1'den takip edilebilir:

Ek-1: Geri Kazanım Katılım Payı ile Depozito konuları ile ilgili Çevre Kanunu Değişiklikleri

Geri kazanım katkı payı uygulamasının Ek-2'de yer alan ürünler ve tutarlar çerçevesinde yapılması öngörülmektedir.

Ek-2: Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Depozito uygulaması ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirleyeceği ambalajlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır. Ayrıca depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için geri kazanım katkı payı uygulamasından muaf tutulacaktır.

Geri Kazanım Katılım Payı uygulaması ile depozito uygulamasının ayrıntıları Bakanlığımız tarafından yayınlanacak ikincil mevzuat ile belirlenecek olup, söz konusu mevzuatın hazırlanma süreci başlamıştır.

Bunlarla birlikte gerek AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ gerekse de diğer Atık Yönetmelikleri halen yürürlüktedir. Ambalaj özelinde değerlendirildiğinde, sanayi kuruluşlarının 2018 yılında piyasaya sürdükleri ambalajlı ürünlerden kaynaklanan 2019 yılı yükümlülükleri daha önceki yıllarda olduğu gibi yerine getirilmeye devam edecektir.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği