Atık Yönetimi İşlemlerinde İlave Süre Uygulaması

Değerli ASD Üyelerimiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Atık Yönetimi Bildirim, Beyan, Müracaat ve Belgelendirme İşlemlerinde ilave süre uygulamasına gitmiştir.

Ülkemizde görülen Covid-19 salgını nedeniyle tüm ülke sathında alınan tedbirleruyarınca yapılan düzenlemeler doğrultusunda; Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 15. maddesine dayanılarak düzenlenen ve bildirim/beyan/belgeleme yapılması öngörülen işlemler (Atık Yönetim Uygulaması /ATYÖN ile Atık Beyan Sistemi /TABS işlemleri hariç) için ilave süre verilmesi uygulamasına gidilmiştir.

Bu kapsamda; Atık Yönetimi Yönetmeliği ve atık yönetimine ilişkin ilgili diğer mevzuat uyarınca atık üreticileri, yetkilendirilmiş kuruluşlar, belediyeler, plastik poşet üretenler ve piyasaya süren satış noktaları dâhil, genişletilmiş üretici sorumluluğuna tabi diğer tüm işletmelerce Bakanlığımıza / İl Müdürlüklerimize iletilmesi gereken bildirim / beyan / müracaat / belgelendirme işlemlerinin 31.05.2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği