Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağını” Bakanlık internet sitesinde görüşe açmıştır.

Yönetmelik sanayi kaynaklı tüm atık yağları da kapsamaktadır.

Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenerek, 29 Ağustos 2017 Salı gününe kadar asd@ambalaj.org.tr adresinden Derneğimize bildirilmesini rica ederiz.