Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Değiştirildi!

Değerli ASD Üyelerimiz,
Sayın Meslektaşlarımız,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 27 Aralık 2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

"Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 13.03.2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2020 yılının belgelendirmeleri 2021 yılında yapılacağı için, 2021 yılında da yetkilendirilmiş kuruluşlara ödeme yapılacağı anlaşılmaktadır.

Konuyu değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği