Ambalaj Atıklarının 2020 Bildirimleri ile Plastik Poşet Üreticilerinin Veri Girişi Duyurusu

Değerli ASD Üyelerimiz,

Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin yürürlükteki yönetmelik: 27 Aralık 2017 tarihli 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliği dahilinde çalışmalar devam etmektedir.

Yönetmelik gereğince tüm Ekonomik İşletmelerin (Ambalaj Üreticilerinin, Ambalaj Tedarikçilerinin ve Piyasaya Süren firmaların) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Bilgi Sistemi (Bakanlık çevrimiçi programı) üzerinden bu ay sonuna kadar (31 Mart 2020) 2019 yılı ve geçmiş yıllara yönelik bildirim yapmaları gerekmektedir.

Tüm Ekonomik İşletmeler Ambalaj Bilgi Ambalaj Bilgi Sistemine http://atikambalaj.csb.gov.tr adresinden kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleriyle giriş yapabilmektedir.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbalar ambalaj olarak kabul edilmektedir. Plastik ve plastik türevi poşet üreticilerinin de Ambalaj Bilgi Sistemi, Bildirim Yönetimi başlığı altında oluşturulan "Plastik Poşet Ambalaj Üreticisi Bildirim Formu" alanı üzerinden bildirimlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, söz konusu sistem üzerinde Ek-4 bildirim sayfasından da "Plastik Poşet Üretimim Vardır" sekmesinin seçilmesi ile de Plastik Poşet Ambalaj Üreticisi Bildirim Formu" alanına ulaşım mümkündür.

Ambalaj Üreticileri eğer bir yılda 1 tondan fazla ambalaj kullanıyorlarsa, http://atikambalaj.csb.gov.tr adresinden Kullanıcı Kodu ve Şifreleri ile giriş yapıp, kullanmış oldukları ambalajların da beyanında bulunmak zorundadırlar. Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden beyanda bulunmayanlar hakkında idari para cezası uygulanabilir.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği