Ambalaj Atıklarının 2019 Bildirimleri

Değerli Üyelerimiz,

Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin yürürlükteki yönetmelik : 27 Aralık 2017 tarihli 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliği dahilinde çalışmalar devam etmektedir.

10 Aralık 2018 tarihli Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği yapılan değişiklik kapsamında "ambalaj atıkları” ve "geri kazanım katılım payları” ile ilgili mevzuat / usul ve esaslar henüz yayınlanmamıştır. Usul esaslar yayınlanana kadar mevcut yönetmelik gereği 2018 ve önceki yıllarda üretilen ambalajların ve ambalaj atıklarının bildirimleri yapılmalıdır.

Mevcut Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince tüm Ekonomik İşletmelerin ( Ambalaj Üreticilerinin, Ambalaj Tedarikçilerinin ve Piyasaya Süren firmaların ) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Bilgi Sistemi ( Bakanlık çevrimiçi programı) üzerinden bu ay sonuna kadar (31 Mart 2019) 2018 yılı ve geçmiş yıllara yönelik bildirim yapmaları gerekmektedir.

Tüm Ekonomik İşletmeler Ambalaj Bilgi Sistemine http://atikambalaj.csb.gov.tr adresinden kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleriyle giriş yapabilmektedir.

Yukarıdaki bildirimin ardından Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ile yapılan sözleşmelerin ise, Ambalaj Bilgi Sistemine 30 Haziran 2019 tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir.

Ambalaj Üreticileri eğer bir yılda 1 tondan fazla ambalaj kullanıyorlarsa , http://atikambalaj.csb.gov.tr adresinden Kullanıcı Kodu ve Şifreleri ile giriş yapıp, kullanmış oldukları ambalajların da beyanında bulunmak zorundadırlar. Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden beyanda bulunmayanlar hakkında idari para cezası uygulanabilir.

Değerli bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ambalaj Sanayicileri Derneği