Ambalaj Atıklarının 2018 Bildirimleri

27 Aralık 2017 tarihinde 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince tüm Ekonomik İşletmelerin (Ambalaj Üreticilerinin, Ambalaj Tedarikçilerinin ve Piyasaya Süren firmaların) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Bilgi Sistemi (Bakanlık çevrimiçi programı) üzerinden bu ay sonuna kadar (31 Mart 2018) 2017 yılı ve geçmiş yıllara yönelik bildirim yapmaları gerekmektedir.

Program kullanıcılarından ekonomik işletmeler sisteme http://atikambalaj.csb.gov.tr/Yetki/Login adresinden kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleriyle giriş yapabilmektedir.

Ambalaj Üreticileri eğer bir yılda 1 tondan fazla ambalaj kullanıyorlarsa, http://atikambalaj.csb.gov.tr/Yetki/Login adresinden Kullanıcı Kodu ve Şifreleri ile giriş yapıp, kullanmış oldukları ambalajların dabeyanında bulunmak zorundadırlar. Atık ambalaj beyan sistemine beyan yapmayanlar hakkında idari para cezası uygulanabilir.