Ambalaj Atıklarının 2017 Bildirimleri

Değerli Üyelerimiz,
Sayın Meslektaşlarımız,

24 Ağustos 2011 tarihinde 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince tüm Ekonomik İşletmelerin (Ambalaj Üreticilerinin, Ambalaj Tedarikçilerinin ve Piyasaya Arz Eden ve Süren firmaların) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden bu ay sonuna kadar (28 Şubat 2017) 2016 yılı ve geçmiş yıllara yönelik bildirimyapmaları gerekmektedir.

Program kullanıcılarından ekonomik işletmeler sisteme atikambalaj.csb.gov.tr adresinden kullanmakta oldukları kullanıcı kod ve şifreleriyle giriş yapabilmektedir.

Yılda 3 tondan fazla ambalaj kullanan tüm Ekonomik İşletmelerin atikambalaj.csb.gov.tr adresinden Kullanıcı Kodu ve Şifreleri ile giriş yapıp, kullanmış oldukları ambalajların beyanında bulunmaları da gerekmektedir. Atık ambalaj beyan sistemine beyan yapmayanlar hakkında idari para cezası uygulanabilir.

Değerli bilgilerinize sunarız.