Aerosol Kaplar Yönetmeliği Değişiklik Taslağı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Derneğimize iletilen yazıda, 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Aerosol Kaplar Yönetmeliği'nde Avrupa Birliği direktifindeki güncellemelere bağlı olarak değişiklik yapılacağı bildirilmektedir.

AB direktifindeki değişiklikler göz önünde bulundurularak revize edilen Aerosol Kaplar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüşlerinizin 20 Mart 2017 Pazartesi tarihine kadar asd@ambalaj.org.tradresinden Derneğimize iletilmesini rica ederiz.