AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi Değiştirilmiştir !

Ülkemizde Ambalaj Atıklarının Yönetimi konusunda örnek alınan mevzuat olan, "Directive 94/62/EC on Packaging and Packaging Waste” isimli Avrupa Birliği direktifinin bazı maddelerinde önemli değişiklikler ve eklemeler gerçekleştirilerek; "Directive (EU) 2018/852” ismiyle yeniden yayınlanmıştır:

YENİ ! DIRECTIVE (EU) 2018/852

Konuyla ilgili yönetmelikleri Ambalaj Sanayicileri Derneğimizin web sayfasından da inceleyebilirsiniz.

Avrupada Atık Yönetimi

Avrupa'da Ambalaj Atıkları Yönetiminin esaslarını belirleyen yeni Direktifte Ambalaj üreticilerini de ilgilendiren önemli değişikler gerçekleştirilmiştir.

- Article 5 / Madde 5 : Reuse / Tekrar kullanım maddesi genişletilmiş, bu yöntemle ürünlerini piyasaya sürenlerin hedefler koyması istenmiş ve hedeflere ulaşabilmek için hesaplama yöntemi de açıklanmıştır. Ahşap ambalajlar da dahil edilmiştir.

- Article 6 / Madde 6 : 2025 ve 2030 yılları için yeni geri dönüşüm hedefleri hem genel hem de her bir malzeme türü için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bizim yönetmeliğimizden farklı olarak; metal ambalajlar için demir içeren ambalajlar ve alüminyum ambalajlarolarak ayrı ayrı hedefler belirlenmiştir.

- Article 6a / Madde 6a : Geri dönüşüm hedeflerine ulaşabilmek için hesaplama yöntemi açıklanmıştır.

- Article 9 / Madde 9 : Ambalajın üretimine yönelik temel şartlar maddesine bir paragraf eklenmiştir. Eklenen paragrafta, Komisyonun, 31 Aralık 2020'ye kadar, diğer şartların yanı sıra, yeniden kullanım ve yüksek kaliteli geri dönüşüm için tasarımın geliştirilmesi amacıyla, temel gerekliliklerin zorunlu uygulamaya konulmasının uygulanabilirliğini inceleyecektir.

- Annex II / 3 / (d) / Ek 2 / 3 / (d) : Oxo-bozunur ambalajların bio-bozunur olarak kabul edilemeyeceği yeni direktife eklenmiştir.