Deterjan (Çamaşır ve Bulaşık Makinesi) Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine Dair Kriterler

Sayın ASD Üyeleri,

66/2010/AB sayılı Eko-Etiket Tüzüğüne uyum çalışmaları kapsamında 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Çevre Etiketi Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Deterjan (çamaşır ve bulaşık makinesi) Ürünlerine Çevre Etiketi Verilmesine Dair Kriterler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı web sayfasında (http://cevreetiketi.csb.gov.tr) yayımlanarak, ilgili sektörde çevre etiketi başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.

Ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar çevre etiketi kullanıcısı olabilecektir.

Kriterler, 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. Beş yıllık süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilecektir. Çevre Etiketi Kurulu'nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilir.

Bulaşık Makinesi Deterjan Ürün Grubu Kriterleri

Çamaşır Deterjanı Ürün Grubu Kriterleri

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,


Ambalaj Sanayicileri Derneği